Στόχοι 2018 -2021

Για την επόμενη περίοδο 2018-2021, πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στο οικοδόμημα που δημιουργήσαμε, με δράσεις για όλους τους κλάδους του επιχειρηματικού ιστού του νομού μας, μεταφέροντας όμως το βάρος των ενεργειών μας στους κλάδους που χρήζουν πλέον άμεσης υποστήριξης, ενίσχυσης και οργάνωσης όπως του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Την επόμενη περίοδο 2018-2021 θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους προαναφερόμενους κλάδους ώστε να διατηρηθεί η δυναμική που έχουμε δημιουργήσει, αξιοποιώντας τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Ηπείρου και άλλων δημόσιων φορέων Εξωστρέφειας της χώρας μας με ενδεικτικές δράσεις όπως:

Τουρισμός

Στόχευση σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που διαθέτουν υψηλότερο οικονομικό υπόβαθρο και μπορούν να αποτελέσουν την δεξαμενή νέων επισκεπτών ποιοτικότερου τουρισμού, υποστήριξη δράσεων τοπικών φορέων για την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού με στόχο την επέκταση της τουριστική περιόδου καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, εμπλουτισμός της υπάρχουσας τουριστικής ιστοσελίδας( www.thesprotia-holidays.gr ) με νέες γλώσσες των χωρών στόχων, με σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία για κινητά τηλέφωνα και προσπάθεια συγκέντρωσης των τοπικών ηλεκτρονικών εργαλείων τουριστικής προβολής, την βελτίωση και ανατύπωση των πετυχημένων έντυπων εκδόσεων τουριστικής προβολής του νομού σε περισσότερες γλώσσες, υλοποίηση κλαδικών επιχειρηματικών συναντήσεων και φιλοξενία εξειδικευμένων κατηγοριών επιχειρήσεων και μέσων στην περιοχή μας και τέλος με την συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Ιχθυοκαλλιέργεια, Μανταρίνια και εν γένει Αγροτικά Προϊόντα

Εμπλουτισμός της υπάρχουσας ιστοσελίδας εξαγωγών της Θεσπρωτίας  ( http://www.export-co.eu ) με νέες γλώσσες και εργαλεία, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και Β2Β σε Ελλάδα κι εξωτερικό, υλοποίηση διεθνών συνεδρίων και φιλοξενία Β2Β στην Θεσπρωτία προκειμένου να πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή αναγνώριση της περιοχής και των προϊόντων μας. Διείσδυση & καθιέρωση σε νέες αγορές. Στήριξη δημιουργίας Brand Name Αγροτικών προϊόντων.

Κυρίως όμως θα εστιάσουμε στην υποστήριξη των δύο κλάδων που μέχρι σήμερα δεν είχαν δεχθεί την ένταση των δράσεων μας, δηλαδή τον Εμπορικό κλάδο και τον κλάδο των Υπηρεσιών με δράσεις που προγραμματίζουμε να αναπτύξουμε σε συνεργασία με τους τοπικούς Εμποροεπαγγελματικούς Συλλόγους και ενδεικτικά είναι:

Α) η προσπάθεια περιορισμού των εξωτερικών απειλών που δέχεται το Εμπορικό τμήμα τόσο από τις διαδικτυακές αγορές όσο και από την προτίμηση του αγοραστικού κοινού σε όμορες αγορές όπως Ιωαννίνων ή και σε εύκολα πλέον προσβάσιμες όπως της Θεσσαλονίκης και σύντομα και της Πάτρας ή Αθήνας. Οι ενέργειες που προγραμματίζουμε να αναπτύξουμε είναι η διαρκής προβολή καμπάνιας, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και με δικές μας εκδόσεις, για την ενίσχυση του “τοπικιστικού” αισθήματος των καταναλωτών και της συνειδητοποίησης ότι η στήριξη των συντοπιτών τους είναι προς όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους, η δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα προβάλλουμε όλες τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα των επιχειρήσεών μας, δράσεις κλαδικής προβολής των επιχειρήσεων στους καταναλωτές της Θεσπρωτίας και οργάνωση και συντονισμό δράσεων για την προσέλκυση αγοραστικού κοινού από όμορες αγορές της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. Πίεση αλλά και υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση έργων υποδομής που θα στηρίξουν το εμπόριο όπως ο δρόμος προς την νότιο Αλβανία, ολοκλήρωση του οδικού δικτύου προς Πρέβεζα και η μαρίνα Ηγουμενίτσας. Ιδιαίτερη ένταση και προσπάθεια θα καταβληθεί για την αναβάθμιση του Τελωνείου Μαυροματίου και την ίδρυση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας.

Β) Κατάρτιση κι επιμόρφωση των μελών μας με στόχο:

– την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικής μας γνώσης και παιδείας και την προσαρμογή μας στα σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα, την καλύτερη αντίληψη των επιχειρηματικών εξελίξεων για την ευκολότερη προσαρμογή μας σε αυτές,

– την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα διακρίνουν την τοπική αγορά και θα της προσδώσουν μια προστιθέμενη αξία και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.

Γ) υποστήριξη της λειτουργίας των συνδικαλιστικών τους οργάνων με την αξιοποίηση των εκάστοτε προγραμμάτων ώστε να είναι πιο εύκολη η συγκέντρωση και διεκδίκηση των αιτημάτων του κάθε κλάδου

Δ) δυναμικότερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τα αναπτυξιακά προγράμματα που είτε τους επηρεάζουν άμεσα ως επενδυτές είτε έμμεσα ως φορείς υλοποίησης εργασιών μέσα από αυτά.

Ε) διοργάνωση κλαδικών συναντήσεων με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων όπου μέσα από την συζήτηση να καταλήξουμε σε στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη του κάθε κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών χωριστά αλλά και την υλοποίηση δράσεων για την ρευστοποίηση της δυναμικής που έχουν αναπτύξει οι πλουτοπαραγωγικοί κλάδοι (τουρισμού και αγροτικοί – ιχθυοκαλλιέργειας) της Θεσπρωτίας.

Στ) Μέγιστη δυνατή Εμπορική αξιοποίηση της υπόθεσης Κρουαζιέρα.